Girl in a jacket

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564

10 มิ.ย. 2564 0 1,992

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 คลิก รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 คลิก รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 คลิก รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 คลิก รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 คลิก รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 คลิก

รายชื่อนักเรียนยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

04 มิ.ย. 2564 0 757

ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. ให้นักเรียนที่ยื่นคำร้องขอจัดสรรที่เรียน เพื่อขอเข้าเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ในระดับชั้น ม.4 มารายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคาร 7 โรงเรียนอรัญประเทศ

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

28 พ.ค. 2564 0 199

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ : 1. นักเรียนชั้น ม. 1 แจกตามตารางในวันมอบตัว ในวันที่ 29 พ.ค. 2564 2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1/1 รับหนังสือที่ห้องโสตฯ 5 เวลา 13:00 น. 3. นักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์เข้าสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอรัญประเทศ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์เข้าสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอรัญประเทศ ปีการศึกษา 2564

20 พ.ค. 2564 0 2,079

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 – มอบตัวนักเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 - นักเรียนที่ได้โควต้าของโรงเรียนไม่ต้องมาสอบคัดเลือก - นักเรียนที่สมัครแผนการเรียน ศิลป์ – คำนวณ และศิลป์- ทั่วไป ไม

การซื้อขุดกีฬา เสื้อวันพระ และกระเป๋าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การซื้อขุดกีฬา เสื้อวันพระ และกระเป๋าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

19 พ.ค. 2564 0 360

การซื้อขุดกีฬา เสื้อวันพระ และกระเป๋าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถดูวัน เวลา สถานที่ และขนาดของเสื้อได้ตามนี้

ประกาศโรงเรียนอรัญประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศโรงเรียนอรัญประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

19 พ.ค. 2564 0 371

ประกาศโรงเรียนอรัญประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

^