Girl in a jacket

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้นประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้นประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะครูนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความเหมาะสม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^