Girl in a jacket

ข่าวดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้นประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้นประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 ม.ค. 2564 0 378

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้นประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะครูนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความเหมาะสม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

1
^