แผนที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

ที่โรงเรียนที่อยู่
1ท่าเกษมพิทยา431 หมู่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
2สระแก้ว58 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
3คลองหาดพิทยาคม325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
4วังน้ำเย็นวิทยาคม862 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
5วังสมบูรณ์วิทยาคม58 หมู่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
6วังหลังวิทยาคม135 หมู่ 18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
7ทัพพระยาพิทยา99 หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27180
8ซับม่วงวิทยา89 หมู่2 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
9ทัพราชวิทยา94 หมู่ 16 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
10อรัญประเทศ1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
11คลองน้ำใสวิทยาคาร238 หมู่ 10 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
12ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก204 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
13ตาพระยา182 หมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
14วังไพรวิทยาคม100 หมู่ 11 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250