ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอ เรื่อง ตามรอยพ่ออย่างพอเพีย

📣ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอ เรื่อง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนักเรียนที่สนใจ สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpeT5C12OUBH6zrIj3OnFaZ513I8xr-2bdhpd8kkDnwVW4Fw/viewform