รับสมัครนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว👉รับสมัครนิสิต #TCAS65 จำนวน 4 รอบ สมัครที่เว็บไซต์ : https://regservice.buu.ac.th/============สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร👇👇👇💖👉สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์💖👉สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ💖👉 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว============ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก http://sciso.sakaeo.buu.ac.th/scisobuusk/?page_id=2&lang=th