จำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2565

💐จำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2565💐

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ และสถาบันครอบครัว

❤️เพียงดอกละ 10 บาท เท่านั้น💕

👉นักเรียนสามารถติดต่อซื้อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 2👈