ประชาสัมพันธ์ กรณีนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้ หรือไม่มีที่เรียน

ประชาสัมพันธ์ กรณีนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้ หรือไม่มีที่เรียน

สามารถยื่นคำจำนงได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
เลขที่ ๑๙๙๑ หมู่ ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

ตามที่ สพม.สระแก้ว ได้แจ้งเปิดรับสมัครลงทะเบียนจัดสรรโอกาสการเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ระหว่างวันที่ ๒-๕ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น สพม.สระแก้ว ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงขอประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนติดเชื้อ และนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กักตัว ตลอดจนนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่น อรัญประเทศ ตาพระยา โคกสูง ฯลฯ ได้แจ้งความจำนง ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้

Link ระบบลงทะเบียนนักเรียนที่พลาดโอกาส ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อจัดสรรที่เรียนสำหรับเด็กที่ไม่มีที่เรียน

https://enroll-spmsk.org/