ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาษาต่อห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
(อ่านหมายเหตุด้านล่างสุดด้วยนะครับเด็ก ๆ)
🌱ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565
🌱ระดับชั้น ม.4 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2565
@ ระเบียบการเข้าห้องสอบ
👉 ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
👉 ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
👉 อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
@ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
👉 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน (ห้ามใช้ปากกาหมึกเจลทุกชนิด)
👉 ดินสอดำ 2B
👉ยางลบดินสอ
👉 กบเหลาดินสอ
ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด
@ หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
👉 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย
👉 หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
หมายเหตุ : นักเรียนที่มี X ต่อท้ายนามสกุล หมายถึงเอกสารไม่ครบ ให้นำมาในวันมอบตัว วันที่ 2-3 เมษายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 มัธยมศึกษาปีที่ 1

ม1

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 มัธยมศึกษาปีที่ 4

ม4