กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / ห้อง IEP และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

📣กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / ห้อง IEP และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
👉สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ : 037-231135ฝ่ายวิชาการ : 089-5445401 (ครูจันทิมา)