แผนผังสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

👉การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

#สนามสอบโรงเรียนอรัญประเทศ

กลุ่มวิชาเอก1.คอมพิวเตอร์ 2.ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3.ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 4.เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 5.จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 6.บรรณารักษณ์ 7.การเงิน/การบัญชี 8.โสตทัศนศึกษา 9.กิจกรรมบำบัด 10.แพทย์แผนไทย

📌แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ สามารถศึกษาได้ที่เอกสารแนบ ให้ผู้เข้าสอบนำพาหนะส่วนตัวไปจอดบริเวณสนามค่ายสุรสิงหนาท (บริเวณตรงข้าม มทบ.19 ) และบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน หน้าค่ายสุรสิงหนาท

แต่❗️❗️❗️❌ห้ามจอดบริเวณสนามกอล์ฟโดยเด็ดขาด

❌ป.ล. ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 2

>>>>>>>>>>ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ “ครูผู้ช่วย” จังหวัดสระแก้ว<<<<<<<<<<