ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2565

📣ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2565
👉 รับสมัครวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
👉 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องโถง อาคารปิ่นมาลา 2 รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังเอกสารแนบ

วิทย์คณิต

IEP