ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญชวนสภานักเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 📣ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH5WcyCE36o2-FpBpfdbIn7xMFxsrhf-kP4T7yQ9GYgbB_Hg/viewform