ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม

Read more

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของคณะฯ (ม.6/ปวช./ปวส.)

#สมัครง่ายๆกับโควตาค

Read more

ข่าวดีสำหรับเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบในการร้องเพลง “บทเพลงรักชาติ”สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565

 ข่าวดีสำหรับเด

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวา

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป) เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิ

Read more