นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวา

Read more