ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม

Read more

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของคณะฯ (ม.6/ปวช./ปวส.)

#สมัครง่ายๆกับโควตาค

Read more

ข่าวดีสำหรับเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบในการร้องเพลง “บทเพลงรักชาติ”สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565

 ข่าวดีสำหรับเด

Read more