ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกๆชุมนุมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอรัญประเทศในการร่วมแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนสุจริตปีการศึกษา 2565

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอรัญประเทศในการร่วมแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนสุจริตปีการศึกษา 2565